پایتخت کشور مالتا

والتا (Valletta) پایتخت کشور اروپایی مالت است.
جمعیت آن در سال ۲۰۰۰ برابر یا ۷۰۴۸ نفر برآورد شده بود.
این شهر را ژان پاریسو دلا والت، سرکردهٔ فرقهٔ سنت جان در تاریخ ۲۸ مارس ۱۵۶۶ بنیاد کرده‌است
وسعت شهر    ۴۵۵.۶۱ کیلومتر مربع